Houtunsaaren tiekunta

Tietyöinfoa ...

Kuljetus ja konetyö Viitikka / Jari Viitikka aloittaa työt tämän viikon (35) lopulla sivuojien perkauksella, rumpujen asennuksella ja ohituspaikkojen perustustöillä Houtunsaarentiellä ja Kukonpesäntiellä. Karavaanikujalla työt tehdään viimeiseksi syyskuun lopulla.


Työn kuluessa selviää tarvitaaanko mahdollisesti myös louhintaa ojien avaamiseksi. Viimeisessä vaiheessa levitetään suodatinkangas ja murskeet, mutta näistä tarkemmin myöhemmin. Työn arvioitu kokonaiskesto on 1,5 kuukautta.

Yhteistyöllä turvallisesti ja sujuvasti

Työn aikana varovaisuutta liikenteessä. Varautukaa myös lyhyisiin odotuksiin ja välttäkää tarpeetonta ajelua. Erityisesti raskaat kuljetukset tulisi siirtää lokakuun loppuun. Töitä tehdään ma - to noin klo 7-17, perjantaisin työt lopetetaan klo 15.

Kaikki työhön liittyvät palautteet ja tietopyynnöt pyydän kohdistamaan minulle. Kiitos

Yhteistyöterveisin Maritta Polvinen

puhelin 0400 769707 / sähköposti houtunsaaren.tiekunta@gmail.com


Sorvasalmen putkisilta valmistui 2.11.2020. Työn teki Maarakennus Talpa Mikkelistä. Lopulliset kustannukset olivat täysin arvion mukaiset. Valtion ja kunnan avustusten jälkeen tiekunnan osuudeksi jäi 4600€.
Tiekunnan vuosikokous 11.7.20

Kokouksessa hyväksyttiin tiekunnan teiden perusparannussuunnitelma. Työn kustannusarvio on 100 000€. Hankkeelle haetaan valtion (50%) ja Mikkelin kaupungin (30%) avustusta. Omarahoitusosuus 20 000€ päätettiin kerätä korotettuna tieyksikkömaksuna neljässä erässä 11/20 - 8/21 välisenä aikana. Maksuun-panoluettelo 2021 lähetettiin osakkaille pöytäkirjan liitteenä. Työ  on ajoitettu syksyyn 2021 ja kestää n 1,5 kk.


Tiekunnan vuosikokous 11.7.20

Putkisillan uusimisen avustukset 87 572€ on saatu ja tarjouspyyntö lähetetään urakoistijoille heinäkuun lopulla. Siltapenkereen puuston poistoon ei saatu yhtään tarjousta. Puusto poistettiin talkoilla Kainulaisen Matin johdolla, puiden ja risujen siirrossa Savolaisen Hannu teki pitkän päivän. Flinckin Irjan baarista saimme maistuvat eväät. Suurkiitos kaikille muillekin talkoolaisille!

Maisema avartui, nyt kannattaa vaikkapa pysähtyä ihailemaan kaunista Saimaan luontoa.

Tien kunnostus

Tiistaina 27.4.20 teiltä poistettiin runsaat 80 isompaa ja pienempää roudan nostattamaa pintakiveä haittaamasta lanausta. Kiitos talkoolaisille Olavi, Timo ja Martti.

Vapun alla Ville lanasi tiet ja teki Karavaanikujalle pölynsidonnan.

Kelirikon painorajoitus on poistettu. Nyt tiet ovat hyvässä kunnossa. Jatkossa antakaapa tien kuntoon liittyvää palautetta sähköpostilla houtunsaarentie.tiekunta@gmail.com.

Siltasuunnitelma on hyväksytty ja avustusanomukset ELY-keskukselle ja Mikkelin kaupungille on lähetetty.


Ylimääräisen kokouksen päätökset

Tieosakkaat hyväksyivät yksimielisesti putkisillan uusimissuunnitelman, avustuksen hakemisen ja vastaanottamisen sekä tien perusparantamiseen valmistautumisen. Enemmistö kannatti sillan uusimisen kustannusten jakoa tasan osakkaiden kesken. Yksityistielaki kuitenkin tuntee vain tieyksikkökohtaisen kustannusten jaon.

Tiemaksut tulevat maksuun lähiviikkoina. Eräpäivä on 30.6.2020

Sillan uusiminen - tilannekatsaus

Siltasuunnitelma on hyväksytty ja avustusanomukset ELY-keskukselle ja Mikkelin kaupungille on lähetetty. Sillan uusimmisen kustannusarvio on lähes 100 000€. Valtion avustus on 75% ja kaupungin avustus 20%.


TIEDOTE 18.2.2020

Painorajoitus Houtunsaarentien putkisillalle. Houtunsaaren ja Laamalan välisen Sorvasalmen putkisillan kunto on tarkastuksessa todettu huonoksi. Tarkastuksen teki ins. Olli Miettinen Laatutie Oystä 9.1.2020.

Turvallisen liikennöinnin ja sillan kestävyyden varmistamiseksi asetetaan sillalle painorajoitus: 8t (akseli) / 13 t (teli) / 16 t ( 3-akselinen teli).

Sillan uusimisen suunnittelu on aloitettu ja tällä hetkellä tavoitteena on saada uusi silta käyttöön myöhäissyksyllä 2020 tai viimeistään syksyllä 2021. Liian korkea vedenpinta voi siirtää rakentamisen vuodelle 2021. Rakennustyö katkaisee liikenteen arviolta kahdeksi päiväksi.

Pahoittelemme rajoituksesta aiheutuvaa haittaa, mutta toivomme teidän ottavan rajoituksen huomioon ja noudattavan sitä kuljetuksissanne.


Hoitokunta 2020

Maritta Polvinen, pj.


maritta.polvinen@gmail.com

0400 769707

Timo Flinck                   


timoflinck@gmail.com

050 301 9104

Matti Kainulainen


mvkainulainen@gmail.com

050 567 0790

Pekka Järvinen


autoyhtyma@outlook.com

0500 556789