Houtunsaaren tiekunta


.

Vuosikokous 1.7.2023 päätökset

Jatkossa tiekunnan hallinnolliset asiat hoitaa tieisännöitsijä Teijo Kurvinen. Hän myös tukee tienpidon asiantuntemuksellaan tiekunnan edustajia toimitsijamies Toni Klubb 044 276 7144 tai toni.klubb@gmail.com ja varatoimitsijamies Harri Hartikainen 0500 558870 tai harri.hartikainen@asuntomesta.fi

Tehtävien siirto tehdään syksyn aikana. Muutoksesta myöhemmi n lisää.

Kokous hyväksyi maksuunpanoluettelon 2024, lasku lähetetään helmi-maaliskuussa ja eräpäivä 31.3.2024.

Tieyksiköinnin ohjeistus on kokenut iso muutoksen. Maanmittauslaitos pyrkii entistä tasapuolisempaan käyttöön/hyötyyn perustuvaan kustannusten jakoon.

Päätettiin myös alentaa aluenopeusrajoitus 50km/h -> 40 km/h.

Vuosikokous 2.7.2022

Kokous päätti tieyksikön suuruudeksi 3 snt ja perusmaksuksi edelleen 20€/ osakas sekä hyväksyi maksuunpanoluettelon vuodelle 2023. Lasku lähetetään osakkailla helmikuussa, eräpäivä sovittu 31.3.2023

Hoitokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin Toni Klubb sekä karavaanareiden edustajana Harri Hartikainen.

Yhteystiedot sivun alareunassa.

Perusparannus valmistunut

Elokuussa aloitettiin vesakon raivauksella ja viimeiset murskeet levitettiin juuri ennen ensilumia.

Ojia perattiin 10,8 km, samassa yhteydessä asennettiin 24 uutta/ uusittavaa rumpua. Kuivatusta parannettiin louhimalla hieman yli sata metriä ojissa olleita kallionkärkiä. Tiealueen kapeus ei mahdollista tien leventämistä, mutta uusia ohituspaikkoja tehtiin reilut kymmenen kappaletta. Nyt lähes joka kohdasta näkyy ohituspaikasta seuraavaan.

Kantavuuden parantamiseksi asennettiin runsas 1400 m suodatinkangasta sekä levitettiin 54  rekkakuormallista kalliomursketta.

Kulutuskerrokseen levitettiin soramursketta  52 rekallista.

Työ toteutettiin kustannusarvion mukaisena.


Sorvasalmen putkisilta valmistui 2.11.2020. Työn teki Maarakennus Talpa Mikkelistä. Lopulliset kustannukset olivat täysin arvion mukaiset. Valtion ja kunnan avustusten jälkeen tiekunnan osuudeksi jäi 4600€.

Tiekunnan vuosikokous 11.7.20

Kokouksessa hyväksyttiin tiekunnan teiden perusparannussuunnitelma. Työn kustannusarvio on 100 000€. Hankkeelle haetaan valtion (50%) ja Mikkelin kaupungin (30%) avustusta. Omarahoitusosuus 20 000€ päätettiin kerätä korotettuna tieyksikkömaksuna neljässä erässä 11/20 - 8/21 välisenä aikana. Maksuun-panoluettelo 2021 lähetettiin osakkaille pöytäkirjan liitteenä. Työ  on ajoitettu syksyyn 2021 ja kestää n 1,5 kk.


Tiekunnan vuosikokous 11.7.20

Putkisillan uusimisen avustukset 87 572€ on saatu ja tarjouspyyntö lähetetään urakoistijoille heinäkuun lopulla. Siltapenkereen puuston poistoon ei saatu yhtään tarjousta. Puusto poistettiin talkoilla Kainulaisen Matin johdolla, puiden ja risujen siirrossa Savolaisen Hannu teki pitkän päivän. Flinckin Irjan baarista saimme maistuvat eväät. Suurkiitos kaikille muillekin talkoolaisille!

Maisema avartui, nyt kannattaa vaikkapa pysähtyä ihailemaan kaunista Saimaan luontoa.

Tien kunnostus

Tiistaina 27.4.20 teiltä poistettiin runsaat 80 isompaa ja pienempää roudan nostattamaa pintakiveä haittaamasta lanausta. Kiitos talkoolaisille Olavi, Timo ja Martti.

Vapun alla Ville lanasi tiet ja teki Karavaanikujalle pölynsidonnan.

Kelirikon painorajoitus on poistettu. Nyt tiet ovat hyvässä kunnossa. Jatkossa antakaapa tien kuntoon liittyvää palautetta sähköpostilla houtunsaarentie.tiekunta@gmail.com.

Siltasuunnitelma on hyväksytty ja avustusanomukset ELY-keskukselle ja Mikkelin kaupungille on lähetetty.


Ylimääräisen kokouksen päätökset

Tieosakkaat hyväksyivät yksimielisesti putkisillan uusimissuunnitelman, avustuksen hakemisen ja vastaanottamisen sekä tien perusparantamiseen valmistautumisen. Enemmistö kannatti sillan uusimisen kustannusten jakoa tasan osakkaiden kesken. Yksityistielaki kuitenkin tuntee vain tieyksikkökohtaisen kustannusten jaon.

Tiemaksut tulevat maksuun lähiviikkoina. Eräpäivä on 30.6.2020

Sillan uusiminen - tilannekatsaus

Siltasuunnitelma on hyväksytty ja avustusanomukset ELY-keskukselle ja Mikkelin kaupungille on lähetetty. Sillan uusimmisen kustannusarvio on lähes 100 000€. Valtion avustus on 75% ja kaupungin avustus 20%.


TIEDOTE 18.2.2020

Painorajoitus Houtunsaarentien putkisillalle. Houtunsaaren ja Laamalan välisen Sorvasalmen putkisillan kunto on tarkastuksessa todettu huonoksi. Tarkastuksen teki ins. Olli Miettinen Laatutie Oystä 9.1.2020.

Turvallisen liikennöinnin ja sillan kestävyyden varmistamiseksi asetetaan sillalle painorajoitus: 8t (akseli) / 13 t (teli) / 16 t ( 3-akselinen teli).

Sillan uusimisen suunnittelu on aloitettu ja tällä hetkellä tavoitteena on saada uusi silta käyttöön myöhäissyksyllä 2020 tai viimeistään syksyllä 2021. Liian korkea vedenpinta voi siirtää rakentamisen vuodelle 2021. Rakennustyö katkaisee liikenteen arviolta kahdeksi päiväksi.

Pahoittelemme rajoituksesta aiheutuvaa haittaa, mutta toivomme teidän ottavan rajoituksen huomioon ja noudattavan sitä kuljetuksissanne.


Hoitokunta 2022-23 jäi historian viimeiseksi.

Jatkossa tiekunnan edustajat ovat: 

toimitsijamies Toni Klubb 044 276 7144 tai toni.klubb@gmail.com

varatoimitsijamies Harri Hartikainen 0500 558870 tai harri.hartikainen@asuntomesta.fi